Molt agraïts
M'han parlat de la seva editorial o segell esteu editant magnífics llibres que desconeixia ens agradaria doncs estar a la base de dades i demanar-li col·laboració com en moltes editorials, el tracte per a tots és el mateix, l'important és la lectura, intentar conscienciar, a les persones que la lectura és necessària.

Sempre parlem de llibres de paper. Notícies, informacions, importants altres activitats.
Sobretot, tenir cura del món Cultural ...
Parlem sempre de llibres de paper.

Molt agraïts
M'han parlat de la seva editorial o segell esteu editant magnífics llibres que desconeixia ens agradaria doncs estar a la base de dades i demanar-li col·laboració com en moltes editorials, el tracte per a tots és el mateix, l'important és la lectura, intentar conscienciar, a les persones que la lectura és necessària.

Sempre parlem de llibres de paper. Notícies, informacions, importants altres activitats.
Sobretot, tenir cura del món Cultural ...
Parlem sempre de llibres de paper.