¿Dónde se imprimió el primer Corán en árabe? ¿Y el primer Talmud? ¿Y los primeros libros en griego o en cirílico? ¿Dónde se vendieron los primeros libros de bolsillo y los primeros best seller? La respuesta es siempre la misma: en Venecia.
Allí coincidieron los primeros editores modernos, que imprimieron y comercializaron tanto el primer tratado ilustrado de arquitectura como el primer libro pornográfico, además de los primeros tratados de cocina, medicina, arte militar, cosmética y los libros de mapas que permitieron que el mundo conociera los descubrimientos de los españoles al otro lado del Atlántico.
El libro enumera todos esos acontecimientos y los pone en su contexto histórico. Gracias a su poderosa industria editorial, Venecia editaba la mitad de los libros del continente. Muchos libreros ingleses o alemanes encargaban allí las tiradas de sus títulos, desde donde se distribuían con rapidez gracias a las envidiables conexiones marítimas de la Serenísima.
En el centro de ese interesantísimo panorama, que cautivará tanto a los interesados en la historia de la cultura como a los viajeros enamorados de la ciudad italiana, el autor sitúa al primer editor moderno, Aldo Manuzio, que publicó a los autores clásicos en griego y en latín, pero que también se dio cuenta de que la lengua del futuro en esa península iba a ser el italiano, y apostó por ella como instrumento de cultura. Manuzio es la gran estrella de Los primeros editores, pero como todos los genios no se entiende sin su contexto, que Alessandro Marzo Magno dibuja con gran erudición y amenidad.

Los primeros editores


Alessandro Marzo Magno - Veneciano, licenciado en historia, vive en Milán. Ha publicado, entre otros títulos, L’alba dei libri (traducido al inglés, japonés y coreano), L’invenzione dei soldi (en coreano y turco), y e Il genio del gusto

El mercat editorial a Venècia -escriu Alessandro Març- és tan important que converteix la ciutat en una mena de fira permanent durant tot l'any. "

Amb 150.000 habitants, Venècia tenia en 1500 690 impremtes de les que van sortir tota mena de llibres. A més de Bíblies, textos religiosos i clàssics grecollatins, allí es van editar els primers llibres en armeni i en grec; el primer llibre de música imprès amb tipus mòbils; el primer tractat il·lustrat d'arquitectura; el primer llibre pornogràfic i abundants tractats de medicina, gastronomia i contabilid

 

 

 

 

 

època del Renaixement italià. Els primers editors? Abans de res, ens descobreix un món desconegut (per a nosaltres, els espanyols) com és el de l'inici i florida al segle XVI d'una impressionant indústria de la impressió i edició a la capital de la Sereníssima República de Venècia, en aquell temps, la major potència econòmica, comercial i militar de la Mediterrània oriental. Amb una extraordinària erudició -que mai arriba a la pedanteria ni a l'artifici-, març Magne ens introdueix en les primeres impremtes establertes a la ciutat dels canals i en el començament d'un primitiu mercat de llibres. Un capítol molt interessant és el dedicat a la figura d'Aldo Manuzio, un autèntic humanista i innovador (introduir la lletra cursiva, el llibre de butxaca o portàtil, la coma, els apòstrofs). A ell s'han alguns dels llibres més bells editats durant el Renaixement.

 

Altres temes pels quals van destacar els editors venecians són la cartografia, que va desencadenar una veritable passió amb els descobriments geogràfics del Nou Món (el que seria fet i fet la ruïna del comerç de la republica), així com els llibres destinats al art de la guerra i arquitectura militar.

 

Perquè imprimir llibres es converteixi en una activitat d'èxit es necessiten tres condicions: alta concentració d'intel·lectuals, àmplia disponibilitat de capitals i una alta capacitat comercial. La propera Universitat de Pàdua proveeix el capital intel·lectual; l'aspecte financer queda a càrrec dels riquíssims mercaders que s'estan convertint a l'agricultura i volen diversificar les inversions, i la capacitat i la xarxa comercial són les pròpies de l'estat europeu més ric i poderós de finals del segle XV. Els llibres, de fet, viatgen en els vaixells que des de fa segles comercialitzen els béns que han tornat gran a la Sereníssima

 

 

Qui porta la impremta a Venècia és alemany. Johann de Spira (Speyer) també publica a Ciceró, les Epistulae ad familiars, en 1469, com ja hem vist; sol·licita i aconsegueix un privilegi de Senyoria de la Sereníssima. El privilegi és una institució bastant comuna a l'Europa de l'època. En concret es tracta d'una autorització de monopoli quan es comença una nova activitat o es crea una cosa nova dins d'una activitat ja instal·lada. El que se li concedeix a Johann és un privilegi quinquennal, però també n'hi ha per decennis o fins i tot per vint anys de durada. No obstant això, el privilegi està lligat a la persona a qui se li concedeix, i com l'impressor mor pocs mesos després de l'atorgament, Venècia es converteix en un mercat lliure i de seguida diversos tipògrafs, naturalment alemanys obren les seves impremtes. A tot Europa són els impressors procedents d'Alemanya qui difonen la nova tècnica tipogràfica: «veritables nòmades, s'aturen a les ciutats segons els encàrrecs i, rics només de la seva ciència i d'unes limitades eines, busquen a un inversor que els permeti establir-i una ciutat on es trobin les condicions necessàries per fundar una oficina tipogràfica estable ».

 

Proves de la primacia de la inquieta indústria veneciana són l'edicions d'obres com l'Alcorà en àrab (descobert el 1987 d'una forma gairebé casual), el primer Talmud imprès a Europa, a més de les primeres edicions en llengües grega, armènia i eslaves que proveïen als lectors de les colònies venecianes, així com als autòctons (especialment amb llibres litúrgics per a les diferents confessions).

          Aquest llibre fascinarà a qui estimi els llibres, aquests objectes que tant plaer ens proporcionen.

 

Els primers editors tracta d'aquesta època d'esplendor llibreter a Venècia amb què va acabar la Inquisició de Roma. Les seves pàgines es llegeixen amb molt d'interès, perquè la història dels editors és la història del que avui som. Gràcies a ells s'ha perpetuat la cultura i s'han conservat els escrits de Dante o Petrarca; per la seva tasca coneixem llengües avui desaparegudes i s'han consolidat altres; sense la seva innovació haurien estat impossibles les normes ortogràfiques que ens permeten entendre el escrit; per ells hem conservat la música dels segles anteriors a l'iPod. El seu treball ha permès documentar el coneixement, la botànica, la ciència, la literatura, les religions. Seus són els mapes que van possibilitar els descobriments. Els editors han fet que el món avanci.

 

Venècia, capital mundial del llibre

 

La Sereníssima República de Venècia no sempre va pertànyer a Itàlia. A l'edat mitjana va constituir un estat independent, segons diuen alguns «més semblant al món que a una ciutat». Durant gairebé mil anys va tenir el paper de potència internacional, va ser una economia poderosa, el centre comercial de totes les rutes que passaven per terra i per mar, un respectat poder polític. Per sort, gaudia a més d'alguna cosa que no sempre es casa amb els diners: cultura. L'oligarquia que la governava s'ocupava de que Venècia destaqués també en les belles arts.

 

A principis del XVI, la bella Venècia era famosa per la qualitat de les seves teles, per la factura de les seves armes, perquè allà treballava el gran Tiziano. I per les seves llibreries. En aquesta època els impressors eren erudits que detectaven textos d'interès, sabien fondre els tipus mòbils, dissenyar tipografies, manejar la premsa, fabricar paper, enquadernar i fins a dominar les últimes tendències de màrqueting.

 

Es calcula que només en aquest segle les impremtes venecianes van llançar 35 milions de llibres. En una època en què l'analfabetisme era la norma i no l'excepció, el 15% dels venecians tenia a casa diversos volums.

 

 

«Els alemanys van inventar la impremta, però per vendre llibres es van anar a Venècia», escriu l'autor de Els primers editors, Alessandro març el Gran, 1 venecià d'avui dedicat a la divulgació històrica.

El rei dels primers editors

Els primers editors dedica un capítol a Aldo Manuzio, «el Miguel Àngel dels llibres», un visionari que va fer innovacions extraordinàries que avui veiem amb normalitat, com l'ús de la coma, l'apòstrof o els accents. A ell devem les dues columnes a la pàgina o la lletra cursiva, que estalviava espai enfront de la novel·la sense perdre llegibilitat. I sobretot hem de agrair-li la preocupació per conservar la literatura grega. El atrafegat empresari Manuzio va arribar a imprimir gairebé un llibre al mes, en uns temps en què la composició d'una línia consistia a agafar cada lletra amb pinces i posar les paraules al revés. No és estrany que a la porta de la seva impremta pengés el cartell: «Qualsevol que siguis, Aldo et demana que exposis la teva qüestió amb brevetat i et vagis com més aviat millor».

Així transcorre aquesta història dels editors, molt més que un relat sobre tipus mòbils, que ens parla del primer Talmud, de la troballa d'un Alcorà perdut durant quatre segles, de la tipografia armènia, del paper de l'Església en el negoci de la impremta , d'Ottaviano Petrucci i la seva tècnica per imprimir partitures musicals, de Aretino i el primer llibre pornogràfic de la història ...

Les llibreries del Renaixement van ser llocs de trobada per als intel·lectuals de l'època. Un període gloriós. Després vindria la Inquisició de Roma i les seves prohibicions, les que van fer que molts llibres passaran a «només servir per embolicar peix».

L'encert de l'editorial Malpaso amb la publicació de Els primers editors té un al·licient afegit a l'erudit text d'Alessandro març el Gran, i és el seu format: coberta rígida, elegants guardes negres, cosit, cants de color, amb la primera faixa que no ve de gus