"És Sant Jordi il 'assassí encara dorm". Així de contundent arrenca Màrius Serra seva última obra, un joc dins d'un joc que comença des del títol mateix -La novel·la de Sant Jordi (Àmsterdam) - i que pretén ser un noir en to paròdic sobre el món editorial i la diada . El animus iocandi del conegut enigmista sembla infinit: el propi Màrius Serra presenta durant la mítica jornada el seu nou llibre, una novel·la negra on cinc venjatius poetes es dediquen a liquidar a escriptors famosos seguint les pautes d'un misteriós joc sense regles. En una enèsima cabriola, el Serra real fa que tota la trama de la novel·la sigui investigada pel major expert i creador de jocs de taula de Catalunya, Oriol Comas i Coma, que també l'ha assessorat, per la qual cosa Comas es converteix d'alguna manera en autor i personatge alhora.

La novel·la de Sant Jordi

És escriptor, llicenciat en Filologia Anglesa i membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, la comunicacií i el joc. La seva obra literària, guardonada amb diversos premis -Ciutat de Barcelona, Serra d'Or, Lletra d'Or, Ramon Llull o Sant Jordi-, comprèn novel·les com Mon oncle, Farsa, De com s'escriu una novel·la o Plans de futur; relats com La vida normal, assajos com Verbàlia i llibres tan personals com Quiet, en el qual retrata la vida al costat del seu fill discapacitat. També és autor, amb Oriol Comas, de la capsa de Jocs Reunits Verbàlia, del Joc de l'Enigmàrius i dels jocs portàtils de la D.O. Verbàlia. Fa els mots encreuats de La Vanguardia des de l'1 de juliol de 1990.

 

Màrius Serra trasllada la seva seu literària a Amsterdam amb la publicació de La novel-la de Sant Jordi

 

En l'obra, el personatge Màrius Serra que publica per primer cop amb el segell Lorem Ipsum aspira a encapçalar les llistes de vendes de Sant Jordi

 

Acida, negra, mordaç i rreverent, La novel•la de Sant Jordi és un retrat satíric del món literari que desvela amb ironia i habilitat l'engranatge que mou els fils de la diada.

 

Alegre, vibrant, festiu... és Sant Jord per a s lectors. En canvi, escriptors i editors viuen una jornada esgotadora de nervis anhelant la g Òria. De totes les diades que es fan i es desfan, aquesta serà la més important per a un des nostres protagonistes: Màrius Serra ha publicat per primer cop amb el prestigiós sege Corem Ipsum, comandat per 'editor de referència Nil Illa, i aspira a encapçalar les listes de vendes.

 

Amb una trama plena d'enigmes, situada en la flamant República Catalana, planteja la mort d'una sèrie d'escriptors a mans d'un grupuscle de poetes furiosos guiats per un s nistre joc de rol. Les sensac ons de Serra amb la seva primera nove • a negra no poden ser millors. Ni les de la seva agent literària. Ni les del seu editor. PerÒ, ironies del destí, aquella novel•la esdevé premonitòria , durant les signatures del matí de Sant Jordi, una sèrie de crims tan execrables com reals tenyeixen de sang es parades de Ilibres de Barcelona. Els autors més reconeguts van caient com mosques 'escàndol amenaça d'ensorrar els p lars sobre els quals s'a Ça la Indústria editorial: l'ego, la vanitat, la venjança, I'ambicló... El dit acusador de la sospita apunta amb insistènc a Màr us Serra I e seu amic creador de jocs, Oriol

 

Comas i Coma. PerÒ res no quedarà a l'atzar en aquesta història.

 

 

 

Alegre, vibrant, festiu... Així és Sant Jordi per als lectors. En canvi, escriptors i editors viuen una jornada esgotadora de nervis anhelant la glòria. De totes les diades que es fan i es desfan, aquesta serà la més important per a un dels nostres protagonistes: Màrius Serra ha publicat per primer cop amb el prestigiós segell Lorem Ipsum, comandat per l’editor de referència Nil Illa, i aspira a encapçalar les llistes de vendes. Amb una trama plena d’enigmes, situada en la flamant República Catalana, planteja la mort d’una sèrie d’escriptors a mans d’un grupuscle de poetes furiosos guiats per un sinistre joc de rol. Les sensacions de Serra amb la seva primera novel·la negra no poden ser millors. Ni les de la seva agent literària. Ni les del seu editor.

Però, ironies del destí, aquella novel·la esdevé premonitòria i, durant les signatures del matí de Sant Jordi, una sèrie de crims tan execrables com reals tenyeixen de sang les parades de llibres de Barcelona. Els autors més reconeguts van caient com mosques i l’escàndol amenaça d’ensorrar els pilars sobre els quals s’alça la indústria editorial: l’ego, la vanitat, la venjança, l’ambició... El dit acusador de la sospita apunta amb insistència Màrius Serra i el seu amic creador de jocs, Oriol Comas i Coma. Però res no quedarà a l’atzar en aquesta història...