?
Des de 1993 Brau Edicions ha desenvolupat una sòlida trajectòria dins el món editorial i s’ha situat en un lloc destacat en els seus àmbits de treball, tant per la quantitat de producció com per la qualitat i interès dels títols que treu al mercat. La seva producció és en català, ja que la qüestió de la llengua és

fonamental en la seva línia d’actuació. Una important part del seu fons editorial està dedicat a promoure el patrimoni cultural i natural de les diverses comarques catalanes. No obstant Brau Edicions està obert a altres línies editorials com la narrativa de viatges, el conte infantil o la narrativa contemporània.

Els masos que poblaven el massís del Montseny han anat, al llarg dels anys, abandonant l’activitat agrícola, ramadera i d’explotació del bosc que els era pròpia per anar convertint-se en segones residències i equipaments de serveis. Els autors analitzen aquest canvi en el paisatge i en les formes de vida des de perspectives econòmiques, socials i ecològiques, a través d’una trentena de masos que ressegueixen de l’origen a l’actualitat. El volum dona també veu als seus habitants, gràcies a la incorporació de les fonts orals, fonamentals per reconstruir la història ambiental d’un territori que, des de l’escala local, ens permet entendre el fenomen del canvi global i a l’hora, ens planteja reptes de futur.Els autors analitzen aquest canvi en el paisatge i en les formes de vida des de perspectives econòmiques, socials i ecològiques, a través d'una trentena de masos que ressegueixen de l'origen a l'actualitat.

"Masos del Montseny"Martí Boada y Sonia Sánchez Mateo, del ICTA-UAB, publican el libro

 

Els investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) Martí Boada i Sonia Sánchez Mateo han publicat el llibre "Masos del Montseny", editat per Brau Edicions.

 

El llibre explica com les masies del Montseny tenen en l'actualitat poc a veure amb les formes culturals i de producció convencionals. En poques dècades, les masies han estat els protagonistes d'un canvi socioecològic, passant de ser essencialment agrícoles, ramaders, forestals o agrosilvopastorals, a contemplar pràcticament una vintena d'usos completament diferents.

 

En l'actualitat les masies són habitats per persones de procedències, interessos i oficis diferents, alguns d'ells generats al voltant de la postmodernitat. I aquestes formes de vida contemporànies, sens dubte heterogènies, s'expressen clarament en el paisatge circumdant al mes.

 

El volum documenta una trentena de luxe representatius d'aquest procés de canvi, des del seu origen i fins a l'actualitat a través d'una mirada híbrida, socioecològica, donant veu als seus habitants gràcies a la incorporació de les fonts orals, fonamentals per reconstruir la història ambiental d'un territori que, des de l'escala local, ens permet entendre el fenomen del canvi global i alhora ens planteja reptes de futur.

Els masos que poblaven el massís del Montseny han anat, al llarg dels anys, abandonant l'activitat agrícola, ramadera i d'explotació del bosc que els era pròpia per anar convertint-se en segones residències i equipaments de serveis. Els autors analitzen aquest canvi en el paisatge i en les formes de vida des de perspectives econòmiques, socials i ecològiques, a través d'una trentena de masos que ressegueixen de l'origen a l'actualitat.

El volum dona també veu als seus habitants, gràcies a la incorporació de les fonts orals, fonamentals per reconstruir la història ambiental d'un territori que, des de l'escala local, ens permet entendre el fenomen del canvi global i a l'hora, ens planteja reptes de futur.