Des de 1993 Brau Edicions ha desenvolupat una sòlida trajectòria dins el món editorial i s’ha situat en un lloc destacat en els seus àmbits de treball, tant per la quantitat de producció com per la qualitat i interès dels títols que treu al mercat. La seva producció és en català, ja que la qüestió de la llengua és

fonamental en la seva línia d’actuació. Una important part del seu fons editorial està dedicat a promoure el patrimoni cultural i natural de les diverses comarques catalanes. No obstant Brau Edicions està obert a altres línies editorials com la narrativa de viatges, el conte infantil o la narrativa contemporània.

Llorenç Ferrer ens torna a endinsar en el coneixement de les maneres de fer tradicionals. En aquest volum entrem a la vida quotidiana de dins la casa, i se'ns descriu quines eren les tasques que es duien a terme a les diferents estances i els instruments que s'hi empraven. El text, alhora divulgatiu i rigorós, es complementa magníficament amb imatges d'època i més de tres-cents dibuixos que ens permeten identificar els diferents estris. Una manera plaent de recordar vells temps i un document imprescindible per preservar la memòria dels utensilis de la vida domèstica d'antany.

Estris i atuells de la CASA de PAGES

Va néixer a Navarcles (Bages) el 1957. Es va doctorar en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i actualment és catedràtic d’aquesta universitat. Els seus camps de recerca i d’estudi s’han centrat en la història agrària, els sistemes familiars i la industrialització.

Entre els nombrosos llibres publicats destaquen Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya Central (segles XVIII i XIX) (1987), Masies i cases senyorials al Bages (1996), La vinya al Bages. Mil anys d’elaboració de vi (1998), Masies de Catalunya (2003), Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d’hereu a Catalunya (2007), La Catalunya rural, abans i ara (2009), Sociologia de la industrialització. De la seda al cotó a la Catalunya Central (2011), Eines i feines de pagès (2013) i Eines i feines dels oficis (2015).

Ha publicat també diversos articles en revistes de prestigi nacionals i internacionals. És membre del grup de recerca Treball, Institucions i Gènere de la Universitat de Barcelona.

Llorenç Ferrer ens torna a endinsar en el coneixement de les maneres de fer tradicionals. En aquest volum entrem a la vida quotidiana de dins la casa, i se'ns descriu quines eren les tasques que es duien a terme a les diferents estances i els instruments que s'hi empraven. 

El text, alhora divulgatiu i rigorós, es complementa magníficament amb imatges d'època i més de tres-cents dibuixos que ens permeten identificar els diferents estris. Una manera plaent de recordar vells temps i un document imprescindible per preservar la memòria dels utensilis de la vida domèstica d'antany.